Звіт 2018

Відповідно до Статуту, метою діяльності ГО «Декларації під контролем» є сприяння розвитку та зміцнення інституту громадської думки та контролю за встановленням в Україні верховенства права та відновлення довіри населення до інститутів влади.


Для досягнення цієї мети у 2018 році Організація здійснювала діяльність у таких визначених Статутом напрямках як:

— збір, узагальнення, оприлюднення громадської думки щодо інформації, подій в державі;

— збір, узагальнення, оприлюднення громадської, наукової, експертної думки з питань необхідності змін до національного законодавства, усунення в ньому прогалин;

— забезпечення громадського контролю за діяльністю органів державної влади, уповноважених на здійснення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

— проведення моніторингу з питань виявлення неналежного впровадження та виконання антикорупційного законодавства органами державної влади;

— здійнення громадського контролю за діяльністю органів державного апарату та судової влади, посадових осіб таких органів;

— підготовка висновків, оприлюднення таких висновків про сумісність та/або несумісність певних осіб, на зайняття посад в органах державного апарату або судової влади, висвітлення громадської думки щодо таких суб’єктів, їх діяльності, інформації, що має значення на предмет відповідності та доцільності зайняття ними поад та виконання владних повноважень;


Так, зокрема, у співпраці з Телеканалом 24 було реалізовувався телевізійний проект під назвою «Антикорупційний майдан». За рік проекту було підготовлено 45 аналітичних матеріалів, зокрема, про:

— неналежне виконання державними органами антикорупційного законодавства;

— невідповідність певних осіб посадам, які вони обіймають;

— спроби вихолощення антикорупційного законодавства та неконституційні зміни до нього;

— узагальнення інформації щодо темпів/стану боротьби з корупцією в Україні;

виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань щодо антикорупційної реформи та ін.


Усі випуски телевізійного проекту можна переглянути на youtube-сторінці каналу:


Текстові версії усіх випусків доступні на сторінці «Антикорупційного майдану» на сайті каналу:Також проводився аналіз нормативно-правових актів, пов’язаних із діяльністю НАЗК з перевірки декларацій. Зокрема, аналіз законопроектів, які пропонували «перезавантажити» орган, змін до порядку повної перевірки декларацій та ін.


Інформування про важливі новини від Організації відбувалось через сторінку в соціальній мережі facebook, а також розсилкою на українські ЗМІ — загалом на 200+ контактів.


Окремі новини також перекладалися англійською мовою і розсилалися на 500+ міжнародних контактів. Для обох розсилок була організована розсилка на платформі безкоштовного сервісу mailchimp. Архів розсилок подано нижче:

Була розпочата робота зі створення та запуску сайту Організації (запущено в лютому 2019).


Також відповідно до рішень Організації у 2018 була розпочата робота зі збору, узагальнення та аналізу результатів роботи Національного агентства із запобігання корупції в частині публікації, зберігання, оприлюднення, перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.


Так, з метою збору та узагальнення результатів роботи з перевірки декларацій було надіслано відповідні інформаційні запити і опрацьовано дані, опубліковані на офіційному сайті НАЗК. В результаті опрацювання було зібрано та систематизовано результати всіх повних перевірок декларацій, завершених НАЗК за 2017-2018 роки.


Була розпочата робота із підготовки детальної аналітики по результатах всіх перевірок. Завершення аналітики планується у 2019.

5 перегляд
logo копия.png

© 2019